DISCLAIMER

Disclaimer

en algemene voorwaarden website.

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website van

'MARIJE TOENINK' (www.marijetoenink.nl).

Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De rechten op de inhoud van deze website waaronder de rechten van intellectuele eigendom berusten bij 'MARIJE TOENINK'.

Onder de inhoud van deze website wordt onder meer verstaan:

Teksten, lay-out, afbeeldingen, logo’s, (beeld)merken, geluids- en/of videofragmenten, foto’s, artikelen en/of andere informatie.

Het maken van kopieën, aanpassingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van de website in welke vorm of op welke manier dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 'MARIJE TOENINK' is uitdrukkelijk verboden.

'MARIJE TOENINK' besteedt de uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van deze website. De inhoud van deze website is louter informatief bedoeld, houdt geen aanbieding in en aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

E-mail: info@marijetoenink.nl

Marije Toenink

Cello

DESIGNED BY: STORM-WEBDESIGN

MARIJE TOENINK © 20010 | DISCLAIMER

MARIJE TOENINK © 20010 | DISCLAIMER

MARIJE TOENINK © 20010 | DISCLAIMER

MARIJE TOENINK © 20010 | DISCLAIMER